Official dealer offers a big range of Self-Propelled Lawn Mowers On Sale for the prices cheaper than anywhere else We have the best teachers in Oakville, apply for Violin Lessons for Kids & Adults Looking for Mean Girls Broadway Tickets, search for authentic tickets at greendalecinema.com

Therapie Maatkracht

De MaatKracht methode is een uitgebalanceerde therapie, die u in gemiddeld  8 tot 10 behandelingen van de klachten afhelpt. Deze behandelingen zijn verspreid over gemiddeld 4 tot 5 maanden. De kans van slagen van onze therapie is groot door de brede aanpak van de klachten.

Herkent u deze klachten of gevoelens:


Dan is de kans groot dat u tot onze doelgroep behoort.

Hoe ontstaan dit soort klachten
Er zijn verschillende theorieën over de oorzaak van de klachten. Onze ervaring leert ons, dat het vaker binnen een familie voorkomt en dus erfelijk bepaald kan zijn. Ook kunnen deze klachten optreden na een traumatische ervaring, of na een lange periode van stress. Wetenschappelijk heeft men nog geen allesomvattende verklaring kunnen vinden.

De MaatKracht-therapie houdt zich niet bezig met het praten in het verleden. Voor ons is de toekomst belangrijk, dus richten wij ons in de behandeling op het heden voor een zo snel mogelijk herstel van de klachten.

De klachten in het algemeen
Mensen die voor het eerst met dit soort klachten geconfronteerd worden, weten in eerste instantie niet wat hen overkomt. Buiten de serieuze lichamelijke klachten, begint vaak het gevecht tegen vooroordelen en onbegrip omtrent deze aandoeningen. Onze ex-cliënten spreken menig maal bij de eerste behandeling over het feit dat zij liever twee benen breken, zodat zij voor de omgeving zichtbaar iets mankeren. Vanwege de heftige lichamelijke klachten, komen cliënten vaak in een lange medische molen terecht, wat in de meeste gevallen niets oplevert.

Behandeling
Misschien heeft u, net als veel van onze cliënten, al een lange weg binnen de hulpverlening achter de rug zonder het gewenste resultaat. Vaak denkt men met de klachten te moeten leren leven. Onze behandeling gaat uit van een uitgebalanceerde therapie die uit vier pijlers bestaat:

* Ademtherapie
* Psychosociale begeleiding
* Medicijnbegeleiding
* Gedragsbegeleiding

Ademtherapie
Veel van de klachten ontstaan  door een verkeerde of ontregelde ademhaling. Deze is vaak oppervlakkig, via de borst en in een veel te hoge frequentie per minuut. Bij een juiste ademhaling, die de therapeut van MaatKracht u stapje voor stapje aanleert, gaat uw hart langzamer kloppen, de bloeddruk wordt lager, angstgevoelens verdwijnen en de geest kalmeert.

Psychosociale begeleiding
Cliënten die bij ons binnen komen, hebben vaak al een lange, frustrerende weg binnen de hulpverlening achter de rug. Bij onze MaatKracht therapeut vinden zij een stuk herkenning en erkenning van hun klachten. Dit draagt een groot stuk bij aan de succesvolle behandeling.

Medicijnbegeleiding
Bij een aantal van onze cliënten is er sprake van een verstoorde serotonine-opname in de hersenen. Deze stof werkt als geleider en brengt de communicatie tot stand tussen de hersencellen. Is deze balans om wat voor reden dan ook verstoord, kunnen er klachten ontstaan die door middel van medicatie opgelost kunnen worden. Deze medicatie, in de vorm van antidepressiva, luistert heel nauw. Met name de opbouw en dosering bepaalt een groot deel van het succes van de medicatie. De MaatKracht therapeut speelt hier een adviserende rol in, in samenwerking met de huisarts of psychiater.

Gedragsbegeleiding
Onze cliënten vertonen vaak vermijdingsgedrag, dat zich in de loop der jaren heeft opgebouwd. Simpele handelingen, zoals een boodschap doen, familie bezoeken of zich tussen een grote menigte mensen begeven, kunnen een onoverkoombaar probleem gaan vormen. In eigen tempo wordt de cliënt aan de hand van een stappenplan langzaam maar zeker uit hun isolement begeleid.