Angst / Paniek

Angst is een nuttige lichamelijke functie, die aanzet tot reactie wanneer een situatie daarom vraagt. Het is vaak een signaal dat er gevaar dreigt en het zet aan tot handelen. Bij een angststoornis spreekt men van een irreële angst die in geen verhouding staat tot de aanleiding.

Paniek is een hevige vorm van angst en het is de meest heftige vorm van emotie die een mens kent. Het kan voorkomen dat paniek een normale reactie is op een normale situatie. Soms is er sprake van een buitengewone reactie op een bepaalde situatie en spreken we over een paniekstoornis. Men raakt  plots in paniek en vervolgens komt er een aanval uit het niets. Deze stoornis kan een grote impact hebben op het dagelijks functioneren en men gaat vervolgens meestal situaties en plaatsen vermijden zoals winkels, grote menigte mensen, autorijden, verjaardagen, uit eten, openbaar vervoer etc.

In veel gevallen krijgen mensen na verloop van tijd depressieve klachten als gevolg van angst en paniekklachten.

Eveneens kunnen hyperventilatieklachten gepaard gaan met angst en paniekklachten. Het lichaam reageert, en gevoelens als druk op de borst, hevig transpireren, een onwerkelijk gevoel, duizeligheid, gevoel van controle verlies, droge mond, slappe benen en tintelingen zijn het gevolg.

Enkele angststoornissen zijn: 

 

Gegeneraliseerde angststoornis wordt gekenmerkt door een vage en buitensporige niet reële angst, bezorgdheid en gepieker zonder duidelijke aanleiding. De oorzaken van angststoornissen zijn nog niet echt bekend. Toch ziet men dat het in bepaalde families meer voorkomt en kan erfelijkheid een rol spelen. Enkele oorzaken kunnen eveneens zijn: drugsgebruik, traumatische gebeurtenissen, karaktereigenschappen, overmatig beschermde opvoeding, te veel en te langdurige stress en spanning.

Als angst jou in je normale leven remt moet je er wat aan doen