Home

MaatKracht is een hulpverleningsorganisatie, met praktijken in het gehele land, die hulpverlening op maat biedt bij

Hyperventilatie en Fobieën Depressie, Angst- en Paniekstoornis.

In de huidige hectische maatschappij, worden hoge eisen gesteld. Alles is gericht op snelle resultaten, men moet flexibel zijn, carrière maken, gezin voorop stellen en je mag vooral niet te lang stil staan bij wat je overkomen is. Iedereen staat onder druk dit allemaal te combineren. Deze stress levert in veel gevallen klachten op.


Ervaringsdeskundig:

Alle therapeuten van MaatKracht zijn geschoolde therapeuten als ook ervaringsdeskundigen. Allen zijn persoonlijk bekend met de klachten. Dit betekent dat u als cliënt weinig hoeft uit te leggen. Herkenning en erkenning zijn bij dit soort klachten, voor succesvolle behandeling, van groot belang. 

Bel voor inlichtingen met nummer 06 - 53893160